Downloads

Formaldehyde, inschatting blootstelling voor een nieuw Skillscenter

 

Samenvatting:

De bouw van een nieuw skillscenter roept de vraag op of blootstelling aan Formaldehyde bij een nieuwe preparatiemethode (Volgens de Thielse fixatiemethode) niet te hoog is. Jaarlijkse metingen op een pathologieafdeling tonen blootstellingen Formaldehyde aan op of boven de huidige grenswaarde. De vraag of in het huidige ontwerp van het Skillscenter voldoende beheersmaatregelen zijn getroffen, om op een veilige en gezonde wijze te kunnen werken met deze Thielse methode, is niet eenvoudig te beantwoorden.
Bij metingen in Fribourg, Zwitserland, is de gemiddelde concentratie gebaseerd op een continue aanwezigheid van één (Formaldehyde) emissiepunt. Als rond het emissiepunt de concentratie 100x keer zo hoog wordt ingeschat ten opzichte van de gemiddelde concentratie, dan bedraagt dit 0,05 mg/m3.Op basis van deze beoordeling zal de inrichting van het nieuwe Skillcenter voldoende zijn om de grenswaarde van Formaldehyde niet te overschrijden.

 

Volledige artikel:

Formaldehyde, inschatting blootstelling voor een nieuw Skillscenter

 


 

Arbeidsomstandigheden op een multiculturele bouwplaats

(Gepresenteerd op NVVK Veiligheidscongres 16-17 maart 2011, Arnhem, Nederland)

 

Samenvatting:

Op het terrein van een chemisch bedrijf in Duitsland wordt door een Italiaanse projectontwikkelaar nieuwbouw gerealiseerd. De bouwwerkzaamheden worden door drie bedrijven uitgevoerd. Een Duits bouwbedrijf voor de bouwkundige werken en twee Italiaanse bedrijven. Eén voor staal- en leidingbouw en één voor elektrotechnische werkzaamheden. De Italiaanse projectontwikkelaar eiste een hoog niveau van veiligheid, gezondheid en milieu. Het Duitse bouwbedrijf werkte met een onderaannemer voor betonbekisting en ijzervlechtwerk. Dit bedrijf bestond uit Turkse, Portugese, Poolse, Bulgaarse en Griekse medewerkers. Na de nodige conflicten tussen de projectontwikkelaar en het Duitse bouwbedrijf werd ik gevraagd om het HSEmanagement te verbeteren. De belangrijkste opdracht was: Hoe zorg je op korte termijn ervoor dat vrijwel ongeschoolde werknemers op een verantwoorde wijze gaan werken?
De projectontwikkelaar had een HSE-team van vijf veiligheidskundigen. Het Duitse bouwbedrijf was met drie veiligheidskundigen ter plaatse. De beide andere Italiaanse aannemers hadden hun eigen veiligheidskundigen, in totaal 14 veiligheidskundigen op ongeveer 800 werknemers. Voldoende controle dus, maar nauwelijks vruchtbare voorlichting. De projectontwikkelaar schreef voor dat er wekelijks een toolboxmeeting moest worden gehouden. De toolboxmeetingen werden gevuld met veel tekst en er werd niet gecontroleerd of de boodschap wel overkwam. Tijdens gesprekken met de opzichters en medewerkers op de bouwplaats bleek dat de aandacht niet bij het gesprek bleef, door het minste werden de medewerkers afgeleid. Toen tevens bleek dat er medewerkers bij waren die nauwelijks konden lezen, die dus nauwelijks onderwijs hadden genoten, kon de conclusie worden getrokken dat de spanningsboog zeer laag was. De manier van voorlichting moest veranderen om de boodschap over te laten komen. Goede arbeidsomstandigheden beginnen op de CAD-werkplek. Een goede voorbereiding voorkomt slechte arbeidsomstandigheden en techniek is beter te beheersen dan mensen. Het Duitse
bouwbedrijf had een Sicherheitsingenieur (Msc) op de bouw. HSE was dagelijks het eerste onderwerp in het bouwoverleg. Opvallend hierbij het continue reactief optreden en nauwelijks proactief anticiperen op komende werkzaamheden. Er blijken wezenlijke verschillen aanwezig te zijn tussen een Nederlandse arbodeskundige en een Duitse.
De conclusie is dat bij het werken met buitenlandse werknemers je nauwelijks gebruik kan maken van Nederlandse ervaringen. Het opleidingsniveau kan aanmerkelijk verschillen, de achtergronden verschillen, de cultuur is verschillend. Buitenlandse medewerkers kunnen daarom totaal anders reageren. Voorlichting en begeleiding inrichten op basis van Nederlandse cultuureigenschappen zal bij buitenlandse werknemers niet altijd tot het gewenste resultaat leiden.

 

Volledige artikel:

Arbeidsomstandigheden op een multiculturele bouwplaats

Presentatie:

Arbeidsomstandigheden op een multiculturele bouwplaats

 


 

Vlamboog en persoonlijke beschermingsmiddelen